1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
image1.jpg

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA):

Az adó alanya

 • a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság, amely legalább egy magánszemélyt kisadózóként bejelent.

A választás feltételei

 • 6 millió forintos bevételi értékhatárig választható a tételes kisadózás.
 • Nem választhatja a tételes adót az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül jogerősen felfüggesztette vagy törölte.
 • Nem választható a tételes adó akkor sem, ha az adózó TEÁOR 2008 szerint    – 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri,    – 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő,    – 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  besorolású tevékenységek folytatásából bevételt szerzett.

Az adó mértéke

 • A főállású kisadózó havi 50 eFt, a főállásúnak nem minősülő kisadózó havi 25 eFt tételes adó megfizetésével mentesül szinte az összes adó megfizetése alól.
 • A 6 millió Ft értékhatárt meghaladó összegű bevétel után 40 % százalékos adót kell fizetni.
 • Az általános forgalmi adót nem váltja ki a tételes kisadó, viszont a törvény bevezetésével összhangban az alanyi adómentesség értékhatára is 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra módosul 2013. évben, így ezen adózóknak érdemes az alanyi adómentességet választani.

Ki után kell megfizetni az adót

 • A Katv. alapján a tételes adót a jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében maga az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti és betéti társaság esetén pedig a társaság kisadózóként bejelentett magánszemély tagja után kell megfizetni.
 • A   kisadózó betéti társaság, illetve közkereseti társaság azokat a tagokat köteles bejelenteni kisadózóként, akik a cég   tevékenységében   bármilyen jogviszonyban   részt vesznek   (ideértve a személyes közreműködést, a vezetői tisztségviselői és a megbízási jogviszonyt, de ide nem értve a munkaviszonyt).
 • A főállású tételes kisadózó magánszemély biztosítottnak minősül, a nem főállású kisadózó nem szerez biztosítási jogosultságokat.

Bejelentkezés

 • Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
 • A választást év közben is be lehet jelenteni.

Milyen nyilvántartást kell vezetni a kisadózó vállalkozásnak

 • A tételes kisadózó vállalkozásnak bevételeiről mindössze bevételi nyilvántartást kell vezetnie.

Mire kell még figyelni

 • A tételes kisadózó vállalkozás által kiállított számlákat más adóalanyok költségként elszámolhatják.
 • Viszont az egy számlabefogadó részére az évi 1 m Ft-ot meghaladó összegű számlakiállítás esetén mind a számlakiállítónak, mind a számlabefogadónak adatot kell szolgáltatnia a NAV felé.
 • Ezen összeghatár után már nem a NAV-nak, hanem a kisadózónak, illetve a számlabefogadónak kell bizonyítania, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó.
 • Fontos, hogy a kisadózó vállalkozó által kibocsátott számlán fel kell tüntetni a "Kisadózó" szöveget, ellenkező esetben mulasztási bírság is kiszabható.

Share

Gazdasági hírek

Valuta átváltás

Miről 

mire

  


Aktualitások