1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
image3.jpg

A fizetett szabadságra vonatkozó szabályok változásáról

Ami nem változott: a munkavállalónak, a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Ami változott: naptári évenként 30 napot meghaladó keresőképtelenség a szabadság mértékének meghatározásánál nem számít munkában töltött időnek. Így, ha valaki 2013-ban összesen 40 napot (nem feltétlenül megszakítás nélkül) volt keresőképtelen, akkor az évi szabadság a következő képen alakul:

  • teljes éves alap- és pótszabadság a példa kedvért legyen 24 nap
  • 40 napos keresőképtelenség esetében 24/365 *355 = 23 nap (40-30=10 kieső nap, 365-10=355) 

A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztás esetén, a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani.

Ha a munkavállaló munkaszerződése napi 8 órás munkaidőre van megkötve, és 

  • egy napon 12 órára van beosztva, de szabadságot kér, akkor 1,5 nap szabadságot kell kiadni 
  • egy napon 4 órára van beosztva, de szabadságot kér, akkor 0,5 nap szabadságot kell kiadni

Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni.

A szabadság időtartamára távolléti díjat kell fizetni.

Havi alapbér esetén az egy órára járó alapbér meghatározása során a havi alapbér összegét osztani kell általános teljes napi munkaidő esetén –a jogszabályban rögzített - százhetvennégy órával. Így, ha a példánkban szereplő a munkavállalónak a havi alapbére 200.000 Ft.

  • egy hónapban például 23 munkanap van, és a munkavállaló 2 nap szabadságot vett ki. A havi bruttó bére a következő képen alakul: 2 nap szabadság 200.000Ft /174*2*8= 18.391 Ft, 21 ledolgozott nap 200.000/23*21 = 182.609 Ft, összesen 201.000 Ft 
  • egy hónapban például 20 munkanap van, a munkavállaló 2 nap szabadságot vett ki. A havi bruttó bére a következő képen alakul: 2 nap szabadság 200.000Ft/174*2*8 = 18.391 Ft, 18 ledolgozott nap 200.000/20*18 = 180.000Ft, összesen 198.391 Ft. 

Vagyis minél több munkanap van egy hónapban, annál magasabb lesz a munkavállalónak a havi bére szabadság esetén, illetve ez a szabály fordítva is igaz.

Share

Gazdasági hírek

Valuta átváltás

Miről 

mire

  


Aktualitások