1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
image2.jpg

A készpénzfizetés korlátozásáról

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az adóköteles tevékenysége keretében, egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóval kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés az általános forgalmi adóval növelt ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzkifizetést. Tehát ha egy szerződés alapján a hónapon belül több részletben történik a kifizetés, a kifizetett összegeket össze kell adni, és így kell vizsgálni az 1,5 milli forintos korlátot.

Ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesített készpénzfizetésnek kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

Mit minősíthet az Adóhatóság egy szerződésnek:

  • Amennyiben egy szerződés alapján történnek a fizetések.
  • Bár több szerződést kötnek a felek 2013.01.01-től, de korábban ezek az ügyletek egy szerződéssel voltak rendezve.
  • Az ügyleteket a gyakorlatban és a jogszabályok alapján egy szerződésben lehetne szabályozni.

Mi számít külön szerződésnek, példák:

  • Ha egy üzletben nem azonos napokon történik a vásárlás egy hónapon belül.
  • Ha a csomagküldő szolgálat más-más napokon juttatja ki a megrendelt árut.
  • Ha a felek különböző projektekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról állapodnak meg.

 
A fenti szabály megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetni mindkét félnek. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy bruttó 2 millió forintos készpénzfizetés az eladónál és a vevőnél is 100 - 100 ezer forint mulasztási bírsággal jár.

Gazdasági hírek

Valuta átváltás

Miről 

mire

  


Aktualitások